ÜRÜNLERİMİZ
Buhar Kazanlarında Kireçlenme ve Korozyon Önleyici Kimyasallar

Kazan Besi Suyu Şartlandırma Kimyasalları:

Su
; Dünya'da bol miktarda bulunan ve hayat için vazgeçilmez, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir.

Su (H2O) moleküler yapısı oldukça basit ve bol bulunan bir madde olmasına rağmen belirli koşullarda diğer bileşiklerden oldukça farklı davranışlar sergiler. Örneğin; katı (buz) hâldeki su, sıvı hâldeki suyun üzerinde yüzer. Dünyadaki hemen hemen tüm diğer bileşiklerde ise katı faz sıvı fazdan daha yoğundur ve katı fazdaki bileşik batar.

 Suyun Isınma (özgül) ısısı yüksektir. 1 gr suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için 1 kalorilik enerji gereklidir. Suyun özgül ısısı, amonyak dışındaki tüm maddelerinkinden daha yüksektir. Bu özelliği sayesinde daha fazla enerji depolayabilir ve Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılarak birçok ısı transfer sistemlerinde kullanılır.
Bunların başında merkezi ısıtma sistemleri ve buhar kazanları gelmektedir.

Buhar ideal bir ısı taşıyıcı özelliği göstermektedir.

Suyun gizli buharlaşma ısısı yüksektir. 100 °C'de 1 g suyu 1 g su buharı hâline dönüştürmek için 539 kaloriye ihtiyaç vardır. 

Suda sertliğe sebep veren Ca2 ve Mg2 iyonları bulunmaktadır.

Havadaki karbon dioksit ile su, karbonik asidi oluşturur:
CO2 + H2O ≥ H2CO3

Kayaların hammaddesi, dünyanın %7 sini oluşturan kalsiyum karbonat ile reaksiyonundan kalsiyum bikarbonat oluşur:
H2CO3 + CaCO3≥Ca(HCO3)2

Magnezyum karbonat ile bikarbonat da kalsiyum karbonat ve bikarbonat gibi tepkime gösterir. 

Buhar kazanı veya buhar jeneratörü içinde suyun kaynaması sonucunda ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal şeklinde kireç tabakası oluşturmaktadır (kışır, kazan taşı). Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olmaktadır. Kazan alev duman borularında bulunan 1 mm kireç oluşumu yakıt sarfiyatını %6-8 oranında arttırmaktadır. Ayrıca kireç tabakası altında korozyona sebep vermektedir.

Bununla birlikte yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, kazan sacları ve kazan boruları ile reaksiyona girerek korozyon oluşturmaktadır.

Kireç ve Oksijen korozyonu kazan malzemelerinin yanı sıra diğer kazan kontrol cihazlarında deformasyona yol açarak, arızalara neden olmaktadır. Tesisin durması imalatın durması dolayısı ile işletmenin zarar etmesi demektir.

İtimat Kazan ve Makine Sanayi olarak 44 yılı aşkın imalat ve servis tecrübesi ile periyodik servis verdiği işletmelerde kazan suyu şartlandırma hizmeti vermektedir.

Bu hizmetimiz ile kazanda kullanılan besi suyunun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini önleyecek şekilde kazan koruyucu kimyasal kullanılarak hem servis, bakım onarım maliyetlerini azaltmakta hem de yakıt sarfiyatını düşürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız.

Servis mühendislerimiz besi suyu örneğinizi alarak analizlerini yapmakta tesisiniz için en uygun çözümleri sunmaktadırlar.

KAZAN KİMYASALI FORMÜLÜ:

Kazan suyu şartlandırmasında fosfatlı, sülfitli ve aminli ürünler kullanılır. 


Fosfat içerikli kimyasallar kireci ve korozyonu önleyici olarak kullanılır.

Sülfitli içerikli kimyasallar suyun yapısındaki oksijeni tutarak sistemde oksijen kaynaklı oluşabilecek korozyonu, paslanmayı önler. 

Aminli bileşikler kazan su tarafında film tabakası oluşturarak su ve metal arasındaki teması azaltıp suyun sisteme vereceği zararı minumuma indirerek paslanmayı önler.

Fosfatlı bileşikler sudaki Ca ve Mg tuzları ile tepkimeye girerek kireçlenmeyi, Sülfitli kimyasal ürün Oksijeni tutarak sistemdeki korozyonu engellemektedir.
Polyamin metalin etrafında bir film tabakası oluşturup suyla metalin etkileşimini azaltıp hidrofobik bir ortam yaratmaktadır.

Kazan suyu şartlandırma kimyasalları kazan ısı transfer yüzeylerinde kireçlenme, paslanma ve korozyonu engeller.

Fosfatlar: Fosfat anyonları suda sertlik oluşturan  kalsiyum iyonları ile yumuşak bir bileşik meydana getirerek kazanın dibine çökerler.

 2PO4-3 + 3Ca+2 ------> Ca3(PO4)2

Bu çökelti kışır oluşturmaz ve blöf yolu ile kazandan dışarı atılır.

Film yapıcı aminler: Su buharı içinde çözülmüş halde bulunan oksijen ve karbondioksit gazlarının buhar hatlarında sebep olduğu korozyonu önlemek amacıyla kullanılır. Bu malzemeler doğrudan buhar hatlarına verilebilir. Burada buharlaşarak subuharı ile birlikte taşınır ve metal üzerinde koruyucu bir film tabakası oluştururlar. 

Nötralize aminler : Kazan besi suyuna yada doğrudan buhar hattına dozlanır. Buharlaşarak su buharına karışır ve sudaki gazları nötralize ederler. Bunlar kondens ile kazana geri dönerek tekrar buharlaşırlar. Nötralize aminler normal olarak kondenste pH değerinin 9 olmasını sağlayacak oranda katılırlar.

 

KORUYUCU KAZAN KİMYASALI KULLANMANIN YARARLARI:

Buhar kazanı ya da buhar jeneratörünün ve ekipmanlarının kirece ve pasa karşı koruması.

Yakıt sarfiyatının düşürmesi ve Enerji tasarrufu.

Kazan suyunun homojen olmasını sağlayarak daha az blöf yapıldığı için su ve enerji tasarrufu.

Oksijen inhibitörleri sayesinde oksijen korozyonunu önlemesi.

pH değerini uygun değerde tutması.

Korozyon inhibitörleri sayesinde korozyonu önlemesi.

Bünyesinde bulunan kimyasal köpük önleyici sayesinde kaynama esnasında daha kuru buhar oluşumuna yardımcı olması.

Film yapıcı organik bir üründür. Kirecin borulara ve kazan yüzeyine yapışmasını engeller.

Mevcut kazan taşının çözülmesine yardımcı olur.

Kazan Isı Transfer Yüzeylerinde Oluşan Kireç Tabakası Kalınlıkları ve Buna Karşılık Oluşan Yakıt Kayıpları:

 

       Kireç Tabakası Kalınlığı (mm)          Yakıt Kaybı (%)
1 mm 6-8
2 mm 10-15
3 mm 25-30
4 mm 30-35
5 mm 35-40
© Copyright 2024 itimat kazan - Tüm Hakları Saklıdır İkitelli Organize Sanayii Bölgesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-5 Blok No:15 Başakşehir / İstanbul (Merkez) Telefon : 0090 (212) 485 1 993 - E-Posta : itimat@itimatkazan.com.tr TÜRKÇE - ENGLISH - RUSSIAN Tasarım : GWT